Regulamin i warunki

REGULAMIN REZERWACJI LAKE GLAMP  

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje na terenie LAKE GLAMP i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających

2. Wynajmujący obiekt zwany jest w dalszej części regulaminu „ LAKE GLAMP”. Natomiast najemca obiektu „Gościem”

3. Regulamin LAKE GLAMP, określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania i jest integralną częścią umowy, do której  zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji wraz z zapłatą całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności gość potwierdza, iż zapoznał się w pełni oraz akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.Regulamin jest dostępny w każdym namiocie oraz na stronie internetowej https://lakeglamp.pl

§ 2. DOBA HOTELOWA

1. Pomieszczenie mieszkalne w namiocie, zwane w dalszej części „namiotem” wynajmowane jest na minimum 2 doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 11.30 dnia następnego.

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

1. Po dokonaniu rezerwacji i dokonaniu przelewu zadatku na konto Lake Glamp, gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku, który wynosi 100% wartości pobytu i jest uiszczany z góry.

2. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto w siedmiu dni od dokonania rezerwacji, Lake Glamp zastrzega sobie prawo do sprzedaży terminu pobytu w namiocie innej osobie i anulowania rezerwacji.

3. W przypadku katastrofalnych sytuacji, niezależnych dla obu stron tj. państwo polskie lub UE zakazuje zgromadzeń, albo wprowadza obostrzenia dla podróżujących, co całkowicie uniemożliwi przyjazd najemcy oraz gości, wynajmujący zobowiązuje się do anulowania rezerwacji i zwrotu zadatku.

4. Gość nie może przekazywać namiotu osobom trzecim.

5. Osoby które nie są uwzględnione w rezerwacji, nie mogą przebywać  na terenie Lake Glamp jako zaproszone przez gościa. Za każdą dodatkową osobę wprowadzoną na obiekt bez wcześniejszego uzgodnienia jest dodatkowa opłata w wysokości 200 zł/osoba.

6. Lake Glamp zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia gościa bez podania przyczyny.

7. W przypadku nie przybycia gościa do obiektu, Lake Glamp nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

8. Przyjazd najemcy jest możliwy w godzinach 14.00-22:00. W przypadku innych godzin przyjazdu należy poinformować o tym wynajmującego telefonicznie lub mailowo. Lake Glamp zastrzega sobie prawo do sprzedaży terminu pobytu w namiocie innej osobie i anulowania rezerwacji w przypadku braku kontaktu z gościem.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LAKE GLAMP 

1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego o ile strony nie postanowiły inaczej.

2. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży.

4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz inne wywołanie przez żywioły.

5. Z zastrzeżeniem dozwolonym przez przepisy prawa obiekt nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z infrastruktury obiektu niezgodnie z  przeznaczeniem i wbrew regulaminowi (w szczególności wszelkie zdarzenia będących pod wpływem środków odurzających) 

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy osób wspólnie przebywających.

3. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe i ma prawo wystąpić od gościa o finansowe odszkodowanie.

4. Z chwilą  wystąpienia usterek lub uszkodzeń namiotu, gość jest zobowiązany poinformować o tym telefonicznie 509 166 451 

5. Ze względów bezpieczeństwa, gość opuszczający obiekt powinien każdorazowo sprawdzić urządzenia elektryczne, wyłączyć je z prądu, zakręcić krany i zamknąć zasłony namiotu oraz wyłaczyc klimatyzację. 

§ 6. CISZA NOCNA

1. W  Lake Glamp obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz.  22:00 do godz. 07:00 dnia następnego.

2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Lake glamp  nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§ 7. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W obiektach akceptujemy pobyt zwierząt – na terenie obiektu mogą przebywać jednocześnie maksymalnie dwa psy, przeznaczone są do tego dwa namioty. Opłata za pobyt jednego psa wynosi 100 zł. Płatność następuje na terenie obiektu w dniu przyjazdu w formie gotówki.

2. W namiotach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu gość zostanie obciążony kwotą 1000zł.

3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na policję a gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Lake Glamp bez prawa zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie.

6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie całego obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych gości obiektu.

7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w wyposażeniu namiotu poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa gości.

8. W dostępnej mini kuchni w namiocie jest całkowity zakaz smażenia ryb oraz innych dań  w głębokim oleju, które mogłyby spowodować powstanie trwałych, trudnych do usunięcia zapachów w namiocie. W przypadku złamania zakazu gość zostanie obciążony karą w wysokości 2000zł, która stanowi koszt profesjonalnego czyszczenia i usuwania zapachów.

9. Dostępne ręczniki są przeznaczone tylko do używania w namiocie. Zakaz używania na zewnątrz np. zabierania na plażę, rozkładania na trawie. W przypadku złamania zakazu gość zostanie obciążony kosztem zakupu nowych ręczników.

10. Do dyspozycji gości jest pomost. Obowiązuje zakaz skakania do wody z pomostu.

11. Do palenia ogniska i grilla  używamy tylko dostarczone drewno i brykiet przez Lake Glamp. Zakaz palenia własnych materiałów np. zebranego drewna, śmieci.

12. Aktualny cennik jest dostępny na stronie internetowej https://lakeglamp.pl

13. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane na adres e-mail: info@lakeglamp.pl 

REGULAMIN POBYTU LAKE GLAMP MIKOŁAJKI 

 • § 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 
 1. Regulamin obowiązuje na terenie LAKE GLAMP i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających 
 2. Wynajmujący obiekt zwany jest w dalszej części regulaminu „ LAKE GLAMP”. Natomiast najemca obiektu „Gościem” 
 3. Regulamin LAKE GLAMP, określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji wraz z zapłatą całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności gość potwierdza, iż zapoznał się w pełni oraz akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 4. Regulamin jest dostępny w każdym namiocie oraz na stronie internetowej https://lakeglamp.pl 
 • § 2. DOBA HOTELOWA 
 1. Pomieszczenie mieszkalne w namiocie, zwane w dalszej części „namiotem” wynajmowane jest na minimum 2 doby. 
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 11.30 dnia następnego. 
 • § 3. REZERWACJA I MELDUNEK 
 1. Po dokonaniu rezerwacji i dokonaniu przelewu zadatku na konto Lake Glamp, gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku, który wynosi 100% wartości pobytu i jest uiszczany z góry. 
 2. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto w siedem dni od dokonania rezerwacji, Lake Glamp zastrzega sobie prawo do sprzedaży terminu pobytu w namiocie innej osobie i anulowania rezerwacji. 
 3. W przypadku katastrofalnych sytuacji, niezależnych dla obu stron tj. państwo polskie lub UE zakazuje zgromadzeń, albo wprowadza obostrzenia dla podróżujących, co całkowicie uniemożliwi przyjazd najemcy oraz gości, wynajmujący zobowiązuje się do anulowania rezerwacji i zwrotu zadatku. 
 4. Gość nie może przekazywać namiotu osobom trzecim.
 5. Osoby które nie są uwzględnione w rezerwacji, nie mogą przebywać na terenie Lake Glamp jako zaproszone przez gościa. Za każdą dodatkową osobę wprowadzoną na obiekt bez wcześniejszego uzgodnienia jest dodatkowa opłata w wysokości 200 zł/osoba. 
 6. Lake Glamp zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia gościa bez podania przyczyny. 
 7. W przypadku nie przybycia gościa do obiektu, Lake Glamp nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku. 
 8. Przyjazd najemcy jest możliwy w godzinach 14.00-22:00. W przypadku innych godzin przyjazdu należy poinformować o tym wynajmującego telefonicznie lub mailowo. Lake Glamp zastrzega sobie prawo do sprzedaży terminu pobytu w namiocie innej osobie i anulowania rezerwacji w przypadku braku kontaktu z gościem. 
 • § 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LAKE GLAMP 
 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego o ile strony nie postanowiły inaczej. 
 2. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży. 
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. 
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz inne wywołanie przez żywioły. 
 5. Z zastrzeżeniem dozwolonym przez przepisy prawa obiekt nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z infrastruktury obiektu niezgodnie z przeznaczeniem i wbrew regulaminowi (w szczególności wszelkie zdarzenia będących pod wpływem środków odurzających) 
 • § 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA 
 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy osób wspólnie przebywających. 
 2. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe i ma prawo wystąpić od gościa o finansowe odszkodowanie. 
 3. Z chwilą wystąpienia usterek lub uszkodzeń namiotu, gość jest zobowiązany poinformować o tym telefonicznie 509 166 451 
 4. Ze względów bezpieczeństwa, gość opuszczający obiekt powinien każdorazowo sprawdzić urządzenia elektryczne, wyłączyć je z prądu, zakręcić krany i zamknąć zasłony namiotu oraz wyłaczyć klimatyzację.
 • § 6. CISZA NOCNA 
 1. W Lake Glamp obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 07:00 dnia następnego. 
 2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Lake glamp nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. 
 • § 7. Zwrot rzeczy pozostawionych 
 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w obiekcie przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres. 
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Lake Glamp. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny. 
 • § 8. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 1. W obiekcie akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą 150 zł i tylko w wybranych namiotach, na terenie obiektu mogą przebywać jednocześnie maksymalnie dwa psy. 
 2. W namiotach oraz na tarasach przed namiotami obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu gość zostanie obciążony kwotą 1000zł. 
 3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na policję a gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Lake Glamp bez prawa zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie. 
 4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie całego obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych gości obiektu. 
 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w wyposażeniu namiotu poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa gości. 
 6. W dostępnej mini kuchni w namiocie jest całkowity zakaz smażenia ryb oraz innych dań w głębokim oleju, które mogłyby spowodować powstanie trwałych, trudnych do usunięcia zapachów w namiocie. W przypadku złamania zakazu gość zostanie obciążony karą w wysokości 2000zł, która stanowi koszt profesjonalnego czyszczenia i usuwania zapachów.
 7. Dostępne ręczniki są przeznaczone tylko do używania w namiocie. Zakaz używania na zewnątrz np. zabierania na plażę, rozkładania na
  trawie. W przypadku złamania zakazu gość zostanie obciążony kosztem zakupu nowych ręczników. 
 8. Do dyspozycji gości jest pomost. Obowiązuje zakaz skakania do wody z pomostu. 
 9. Do palenia ogniska i grilla używamy tylko dostarczone drewno i brykiet przez Lake Glamp. Zakaz palenia własnych materiałów np. zebranego drewna, śmieci. 
 10. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest Lake Glamp, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 5/U4 (02-593) NIP: 5213837925. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie https://lakeglamp.pl
 11. Aktualny cennik jest dostępny na stronie internetowej https://lakeglamp.pl 
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane na adres e-mail: info@lakeglamp.pl 
 13. Dla bezpieczeństwa naszych gości teren lake glamp jest częściowo monitorowany.
REKLAMACJE
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na
adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany
przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.
3. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy, na warunkach opisanych powyżej.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta.
5. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji.